Kurs GIK2YR

Designprinciper och användargränssnitt

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2024

Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

 • använda centrala begrepp och principer inom digital design
 • använda centrala begrepp och principer för användbarhet och användarupplevelse

Färdighet och förmåga
Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

 • tillämpa varumärkesidentitet och designsystem på användargränssnitt
 • använda relevanta verktyg avsedda för skapande och vidareutveckling av användargränssnitt
 • påvisa praktisk färdighet vid arbete med användargränssnitt
 • omsätta teoretiska kunskaper inom användbarhet och design praktiskt utifrån givna kriterier

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

 • värdera en design utifrån användbarhet och användarupplevelse
 • reflektera över designval utifrån problem och kontext
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Grundläggande behörighet
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GNT
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Canvas

I lärplattformen Canvas hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Anna Skogbergs

Start vecka 36, 2024

Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

 • använda centrala begrepp och principer inom digital design
 • använda centrala begrepp och principer för användbarhet och användarupplevelse

Färdighet och förmåga
Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

 • tillämpa varumärkesidentitet och designsystem på användargränssnitt
 • använda relevanta verktyg avsedda för skapande och vidareutveckling av användargränssnitt
 • påvisa praktisk färdighet vid arbete med användargränssnitt
 • omsätta teoretiska kunskaper inom användbarhet och design praktiskt utifrån givna kriterier

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

 • värdera en design utifrån användbarhet och användarupplevelse
 • reflektera över designval utifrån problem och kontext
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Grundläggande behörighet
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3K74
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Anna Skogbergs