Kurs IK1018

Design av eTjänster

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 24, 2019

Efter genomförd kurs skall studenten ha kunskap om strategier, modeller och metoder för utveckling av eTjänster.

För att erhålla godkänt resultat på momenten skall studenten:

Delmoment 1

 • Känna till olika eTjänstemodeller som grund för design av eTjänster
 • Kritiskt kunna granska och reflektera över olika eTjänstemodeller.


Delmoment 2

 • Känna till olika affärsmodeller som grund för design av eTjänster
 • Kritiskt kunna granska och reflektera över olika affärsmodeller.


Delmoment 3

 • Förstå och kunna tillämpa olika tillvägagångssätt och metoder för design av eTjänster
 • Designa en eTjänst och kunna argumentera för den föreslagna designen med utgångspunkt från den utvecklingsmodell som tillämpas.
Startar och slutar:
v24, 2019 - v35, 2019
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • eTjänster - perspektiv och utvärdering 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H3366
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Start vecka 36, 2019

Efter genomförd kurs skall studenten ha kunskap om strategier, modeller och metoder för utveckling av eTjänster.

För att erhålla godkänt resultat på momenten skall studenten:

Delmoment 1

 • Känna till olika eTjänstemodeller som grund för design av eTjänster
 • Kritiskt kunna granska och reflektera över olika eTjänstemodeller.


Delmoment 2

 • Känna till olika affärsmodeller som grund för design av eTjänster
 • Kritiskt kunna granska och reflektera över olika affärsmodeller.


Delmoment 3

 • Förstå och kunna tillämpa olika tillvägagångssätt och metoder för design av eTjänster
 • Designa en eTjänst och kunna argumentera för den föreslagna designen med utgångspunkt från den utvecklingsmodell som tillämpas.
Startar och slutar:
Individuell start
Studietakt:
Flexibel takt (25%)
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • eTjänster - perspektiv och utvärdering 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H32XW
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.