Kurs IK1018

Design av eTjänster

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2023

Efter genomförd kurs skall studenten ha kunskap om strategier, modeller och metoder för utveckling av eTjänster.

För att erhålla godkänt resultat på momenten skall studenten:

Delmoment 1

  • Känna till olika eTjänstemodeller som grund för design av eTjänster
  • Kritiskt kunna granska och reflektera över olika eTjänstemodeller.


Delmoment 2

  • Känna till olika affärsmodeller som grund för design av eTjänster
  • Kritiskt kunna granska och reflektera över olika affärsmodeller.


Delmoment 3

  • Förstå och kunna tillämpa olika tillvägagångssätt och metoder för design av eTjänster
  • Designa en eTjänst och kunna argumentera för den föreslagna designen med utgångspunkt från den utvecklingsmodell som tillämpas.
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
Flexibel takt (25%)
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • eTjänster - perspektiv och utvärdering 7,5 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3EYT
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Ulrika Artursson Wissa