Kurs GDT2JN

Datakommunikation 2

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2023

Kursen behandlar avancerad switch- och routingteknik och deras tillämpningar inom små och medelstora lokala nätverk, där både statiska- och dynamiska routingkoncept ingår. Stor vikt läggs vid design av skalbara och hållbara nätverk där redundans, aggregering och säkerhet är centrala begrepp. Vidare så tar kursen upp grunderna inom modern trådlös teknik (WLAN-teknik) på lokala nätverk, dess funktioner, enheter och tillämpningar.

IT-säkerhet och testning är begrepp som genomsyrar hela kursen och är ständigt återkommande inom kursens alla moment. Kursen behandlar hot som är tänkbara, hur vi kan identifiera och mildra/begränsa effekten av dessa, och hur vi ska kunna testa och verifiera att vi har nått den grad av säkerhet som var målsättningen.

Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 44, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Datakommunikation 1 7,5 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3ESR
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Thomas Kvist