Kurs IK1024

Kommunikation, gruppdynamik och eTjänster

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2023

De övergripande målen med kursen är att studenterna skall tillägna sig grundläggande kunskaper om socio-emotionella processer och kunskaper om projektmetodik i en distansöverbryggande miljö.

Efter genomförd kurs skall den studerande:

Delmoment 1 (1,5 hp)

 • Förstå och kunna redogöra för grundläggande begrepp gällande kommunikation som t.ex. verbal och icke-verbal kommunikation.
 • Förstå och kunna redogöra för god kommunikation samt hur detta kan upprätthållas relaterat till distansutbildning och digitala media.
 • Genom praktisk övning kunna tillämpa och visa färdigheter i presentationsteknik med hjälp av digitala media anpassad för distanspresentation.

Delmoment 2 (1,5 hp)

 • Ha förståelse för kommunikation i samband med e-tjänster.
 • Ha förståelse för hur man bemöter olika aktörer i ett projekt.
 • Ha förståelse för nya och befintliga kommunikationsmedia och hur dessa inverkar på kommunikationen.
 • Kunna tillämpa olika typer av kommunikationsmedier i en distansöverbryggande miljö.

Delmoment 3 (1,5 hp)
 • Ha förståelse för olika perspektiv på grupper, till exempel hur man bemöter en individ i gruppen.
 • Förstå, kunna identifiera samt redogöra för olika processer som sker vid utveckling av en grupp, till exempel vilka faser som en grupp som arbetar på distans genomgår.
 • Förstå, kunna identifiera samt redogöra för olika perspektiv på konflikter och konflikthantering.
 • Förstå och kunna redogöra för olika perspektiv på ledare och ledarskap.
 • Genom ett praktikfall kunna tillämpa förvärvade kunskaper och visa färdighet i att; identifiera problem i gruppen, tillämpa framgångsfaktorer för dynamisk grupputveckling och komma med ett lösningsförslag så att gruppen fungerar på ett effektivt sätt.
 • Ha förståelse för sin egen kunskapsutveckling. Genom en uppgift skall den studerande reflektera över kunskapen som han/hon har förvärvat.

Delmoment 4 (1,5 hp)
 • Ha kunskap om och kunna redogöra för ett antal olika begrepp i samband med projekt och projekthantering.
 • Ha kunskap om och förståelse för behovet av effektiva möten.
 • Ha kunskap om och förståelse för problematiken kring beslutsfattande.
 • Genom ett praktikfall kunna tillämpa kunskaper förvärvade under delmoment tre och även redogöra för en mötesmodell.
 • Ha förståelse för och kunskap om sin egen kunskapsutveckling. Genom en uppgift skall den studerande reflektera över kunskapen som han/hon har förvärvat.

Delmoment 5 (1,5 hp)
 • Ha förståelse för olika typer av rapporter.
 • Ha fördjupad förståelse för datainsamling.
 • Ha förståelse för skrivande av akademisk rapport.
 • Genom ett projektarbete skall den studerande kunna tillämpa kunskaper förvärvade under alla delmoment. Ett projekt skall genomföras i en distansmiljö.
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
Flexibel takt (25%)
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Grundläggande behörighet
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3EYS
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Ulrika Artursson Wissa