Kurs GIK32M

Strategisk kommunikation

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2023

Kunskap och förståelse

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • använda centrala begrepp inom kommunikation

Färdighet och förmåga

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • skapa skriftlig och visuell kommunikation utifrån givna kriterier och tidsramar

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • reflektera över etiska aspekter av kommunikation och dess betydelse i och påverkan på samhället
Startar och slutar:
vecka 45, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Grafisk design 7,5 hp
  • Visuell identitet 7,5 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3FY8
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig