Kurs GIK2KM

Data Science och maskininlärning

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2024

Det övergripande målet är att studenten ska förvärva fördjupade kunskaper och färdigheter i att använda och utveckla mjukvara för data science samt grundläggande kunskaper inom data science, dvs ett tvärvetenskapligt förhållningssätt för att hitta, extrahera och upptäcka mönster i data genom användande av analysmetoder, domänkompetens och teknik.

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • förklara data science-livscykeln
 • förklara Big Data och dataanalys
 • förklara metoder för dataförberedelser
 • beskriva metoder inom maskininlärning

Färdigheter och förmågor
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • tillämpa icke-övervakade och övervakade maskinövervakningsalgoritmer för problemlösning
 • tillämpa grundläggande begrepp i statistik och sannolikhetsteori, inklusive nyckelbegrepp som sannolikhetsfördelningar, statistisk signifikans, hypotesprovning och regression.
 • använda programmeringsspråk för data science / dataanalys
 • extrahera data från text
 • använda utforskande dataanalys (EDA) för att beskriva data med hjälp av sammanfattningsstatistik och visualiseringstekniker

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Eter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • tolka och analysera resultaten av en dataextraktionsprocess, samt utvärdera effekterna av val som gjorts under processen.
Startar och slutar:
vecka 13, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Objektorienterad programmering 7,5 hp grundnivå eller annan kurs i grundläggande programmering
 • Statistisk analys 7,5 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GJK
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Canvas

I lärplattformen Canvas hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Roger G Nyberg