Roger G Nyberg

Personlig presentation av Roger G Nyberg

Fil dr
Informatik Institutionen för information och teknik
Universitetslektor informatik
Informatik Institutionen för information och teknik

Jag är ämnesföreträdare för  ämnet Informatik som inrymmer utbildningsprogrammen Systemvetenskapligt program, Grafisk design och webbutveckling och Digitala tjänster.

Nämnder

Ledamot i utbildnings- och forskningsnämnden

Utskott och kommittéer

Ledamot i utskott för granskning av utbildning

Bakgrund

År 2016 disputerade jag vid Edinburgh Napier University, School of Engineering and Built Environment, Skottland, med avhandlingstiteln Automating condition monitoring of vegetation on railway trackbeds and embankments. Jag är i grunden dataingenjör och har teknologie kandidatexamen och teknologie magisterexamen i datateknik.

Undervisning

Jag har undervisar främst inom artificiell intelligens, data science, machine learning, mjukvaruutveckling/programmering, projektledning och vetenskaplig metod. 

Jag handleder och examinerar examensarbeten på grund- och avancerad nivå.

Kursansvar

Forskning

Jag forskar inom datavetenskap/informatik och mikrodataanalys. Mitt forskningsfokus: data science, machine Learning, machine Vision, övervakning, forskningsmetodik, agilt ledarskap och tillämpad statistik. Mitt forskningsarbete kretsar ofta kring hur man (helt eller delvis) kan automatisera mänskligt beslutsfattande. I detta sammanhang studeras  hur och varför människor fattar vissa beslut (sk knowledge engineering) och hur man kan fatta beslut mer rationellt (och med detta följer ofta att handlingar blir mer rationella). Tillämpningsområden är t.ex. transportsektorn, mjukvaruteknik, hälso- och idrottsvetenskap och e-handel.

Publikationer