Personlig presentation av Roger G Nyberg

Universitetslektor informatik
Informatik Institutionen för information och teknik
Fil dr
Informatik Institutionen för information och teknik

Nämnder

Ledamot i Forskningsetiska nämnden

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer