Kurs GIK2PD

Hård infrastruktur

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2024

Kursens övergripande mål är att introducera studenten till nätverk, nätverkstjänster , nätverkssäkerhet, datakommunikation samt konfigurering av nätverksutrustning.

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • Förklara hur slutanvändarenheter och lokala nätverk interagerar med det globala Internet.
  • Förklara kraven för nätverksanslutning.
  • Redogöra för vikten av IP-adressering samt hur protokollen i TCP/IP-modellen aktiverar nätverkskommunikation.
  • Redogöra för grundläggande termer, begrepp och nyckelord inom nätverksteknik/datakommunikation/nätverkssäkerhet.


Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • Konfigurera en integrerad trådlös router och trådlösa klienter för att ansluta säkert till Internet.
  • Designa, bygga samt konfigurera ett mindre företagsnätverk där router-, switch-, samt nätverkssäkerhetstekniker ingår.
  • Felsöka vanliga nätverksproblem som finns i hem- och mindre företagsnätverk.
  • Skriftligt och muntligt presentera, förklara, sammanfatta och diskutera lösningsmetoder och resultat.

Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
Flexibel takt (25%)
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Introduktion till Informatik och eTjänster, 7,5 hp, grundnivå
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3JB8
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Thomas Kvist