Kurs GIK2GS

Människa-datorinteraktion för eTjänster

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2023

Efter genomförd kurs skall den studerande kunna:
  • redogöra för psykologiska faktorer vid utformning av IT-system.
  • redogöra för olika teorier och metoder inom området MDI (Människa-datorinteraktion), särskilt med avseende på användargränssnittets betydelse för UX-design, visualisering och användarcentrerad design.
  • värdera olika grafiska användargränssnitt och föreslå en grafisk utformning av en eTjänst.
  • analysera olika sätt att presentera information på, och med en helhetssyn föreslå lösningar för att integrera text, grafik, video och ljud i en multimediaproduktion.
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
Flexibel takt (25%)
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Publicering på Internet, 7,5 hp, grundnivå
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3EYU
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig