Kurs GIK2FB

Artificiell Intelligens

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2024

Kursen behandlar det breda området artificiell intelligens (AI). Med AI i denna kurs avses de verktyg, tekniker och metoder som används för att automatisera någon process.

Kursen behandlar olika perspektiv av vad AI är, den historiska utvecklingen av AI, grunderna inom AI, hållbarhet och etiska aspekter av AI, logik och automatiserat resonemang, begreppet agenter, kunskapsrepresentation, maskininlärning och sökning, inklusive evolutionära metoder.

Studenten tränas i att använda utvalda algoritmer inom AI-området och se deras möjligheter och begränsningar.

Startar och slutar:
vecka 46, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Objektorienterad programmering 7,5 hp grundnivå eller annan kurs i grundläggande programmering
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3J4Z
Huvudområde:
Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88