Utbildningsprogram DSVPG

Systemvetenskapliga programmet

Du designar dagens digitala vardag och kommer att kunna analysera och utveckla både IT-system och affärsverksamheter. Med datautbildning är det du som programmerar framtiden. Det är mycket mer än web, php, javascript, java och databaser. Systemutveckling är länken mellan IT, verksamhet och affärer.
180 högskolepoäng Grundnivå

Informationsteknik skapar möjligheter, för dig och dem som du arbetar med

Du som tycker att det är intressant att skapa, designa och programmera webb- och mobilapplikationer som underlättar för människor i verksamheter ska söka systemvetarprogrammet. Efter utbildningen kan du arbeta som till exempel mjukvaru- och systemutvecklare, webbdesigner, databasdesigner, efter några års erfarenhet som projektledare, verksamhetsutvecklare eller IT-arkitekt.

Att läsa vid Högskolan Dalarna ger dig fördelar:

 • Programmet håller hög kvalitet enligt Universitetskanslersämbetets utvärdering
 • Utbildningen ges i nära samarbete med IT-branschen genom gästföreläsningar, projektarbeten och examensarbeten.
 • Programmet vann Pedagogiskt pris 2015
 • Samarbete med näringslivet ger jobb.
 • Programmet anpassas kontinuerligt efter nya idéer, koncept och tekniker. I och med startår 2019/2020, har programmet gjorts om med nya kurser inom artificiell intelligens (AI), maskininlärning och data science.

Porträttbild på Tova med en kattHej! Jag heter Tova, kommer från Dala-Floda och studerar Systemvetenskapliga programmet.

När jag slutade gymnasiet sa jag många gånger: "Jag kan plugga vad som helst - utom IT." 
Efter några år i arbetslivet valde jag utbildningen av de inte så smickrande skälen att det skulle vara lätt att få jobb och bra lön. Då visste jag inte att systemvetenskap är kreativt, fyllt med roliga människor och samhällsviktigt. Tycker man om att skapa och lära sig saker som kan göra skillnad för en organisation eller ett företag - så är systemvetenskap ett bra ämnesval.

Jag har hamnat helt rätt. Jag trodde inte att jag var en "dataperson" och det kanske jag inte är. Men tack vare ambitiösa och sköna klasskamrater, och hjälpsamma lärare som får sina elever att tro på sig själva - har jag i alla fall blivit en hyfsad systemvetare.

Jag valde programmet då jag bor i regionen och hade hört gott om det systemvetenskapliga programmet, både från studenter och potentiella arbetsgivare.

I Borlänge finns det mycket driv och optimism, näringslivet talar ljust om tillväxten och framtiden. På föreningssidan finns det något för alla och det är givande att engagera sig i en förening.

På fritiden ägnar jag en del tid åt min katt - Glenn. Jag spelar även fiol i Floda spelmanslag och tränar tyngdlyftning på Borlänge Atletklubb.

En naturlig väg ut i arbetslivet för min del är att fokusera på systemutveckling och programmering. På längre sikt är jag intresserad av att lära mig mer om systemarkitektur och kanske bli IT-arkitekt.

Ett gott samhälle för mig är att alla samhällsmedborgare känner trygghet och framtidstro. 

Individer måste känna att det finns möjligheter och kunna lita på samhället.

Eftersom IT är essentiellt i de flesta verksamheter och idag har man som systemvetare stora möjligheter att påverka. Lyckas man optimera utnyttjandet av IT gör det stor skillnad för ett företag eller en organisation. Som systemvetare är din kompetens behövd i många olika sammanhang och på så vis har man möjlighet att arbeta inom ett område man intresserar sig eller brinner för. För mig innebär det att jag vill jobba inom en verksamhet som har någon typ av samhällsviktigt uppdrag.

Var inte rädd för att testa något som du aldrig testat förut.
Känner du dig osäker på vad ett ämne innebär för dig, testa en fristående kurs och känn efter.

 

Programmering är nyckeln

En av kärnkompetenserna för en systemutvecklare är programmering. Mer än hälften av kurserna handlar om desktop-, webb- och mobilprogrammering. Du får också kunskap som gör att du självständigt kan genomföra analyser för att designa, utveckla och förvalta informationssystem eller e-tjänster på internet.

En spännande arbetsmarknad väntar dig!

Behovet av att anställa systemvetare ökar. 80% av våra studenter hade redan jobb på avslutningsdagen den 1 juni 2018. Samhället går allt mer mot digitala lösningar för olika tjänster som ständigt behöver utvecklas. Efterfrågan på kompetens inom data och it kommer därför vara hög. Branschen uppger ett särskilt stort behov av programmerare, IT-arkitekter, projektledare, kravanalytiker och IT-säkerhetsexperter. Möjligheterna till arbete för mjukvaru- och systemutvecklare bli mycket goda både på ett och fem års sikt. (Arbetsförmedlingen 2019-04-26)

Internationella erfarenheter hjälper dig

Läs eller gör praktik en termin eller del av termin utomlands - gärna på hösten i årskurs 2. Kanske en sommarkurs i Android-programmering som ges på JUFE Universitet i Nanchang, Kina?

Utbildningens innehåll

Utbilda dig till systemvetare om du vill arbeta med människor, verksamheter och informationsteknik för att skapa användbara IT-system. Systemutveckling kan ses som länken mellan IT, verksamheten och affärerna därför är kunskap om informationsteknik (IT) och dess användning i verksamheter en grund i detta program. Du får en kompetens som är mycket efterfrågad av näringslivet. Denna kompetens bygger på en kombination av teoretiska och praktiska kunskaper om IT-projekthantering, förändringsanalys, modellering, verksamhets- , system- och mjukvaruutveckling, testning, databasdesign, datorkommunikation, informationssystem, AI, maskininlärning, data science och statistik. 

Årskurs 1

 • Data- och informationshantering, 15 hp 
 • Databassystem, 7,5 hp 
 • Datakommunikation I, 7,5 hp 
 • Forskningsmetodik, 7,5 hp 
 • IT-projekthantering, 7,5 hp 
 • Objektorienterad programmering, 7,5 hp 
 • Responsiv webbdesign, 7,5 hp 

Årskurs 2

 •  Artificiell intelligens, 7,5 hp 
 • Design av webbapplikationer, 7,5 hp 
 • Dynamiska webbapplikationer, 7,5 hp 
 • Maskininlärning och Data Science, 7,5 hp
 • Objektorienterad design och problemlösning, 7,5 hp
 • Statistisk analys, 7,5 hp 
 • System- och verksamhetsutveckling, 7,5 hp 
 • Webbaserade geografiska informationssystem (GIS), 7,5 hp 

Årskurs 3

 • Data Storage & Management Technologies, 7,5 hp 
 • Distributed Computing, 7,5 hp 
 • Examensarbete för kandidatexamen i Informatik, 15 hp 
 • IT-arkitektur, 7,5 hp 
 • Projektbaserad systemutveckling, 7,5 hp 
 • Systemförvaltning och test av IT-system, 7,5 hp 
 • Tillämpad Big Data och Cloud Computing, 7,5 hp 

 

Några youtubefilmer om:

Arbetssätt

SCRUM

Kanban

Tekniker

Programmering

Objektorienterade programmering

Databas

Vad blir du efter utbildningen?

Efter en examen från Systemvetenskapliga programmet kan du arbeta som mjukvaru- och systemutvecklare, efter ett antal års erfarenhet även IT-arkitekt.

Om du går det systemvetenskapliga programmet får du kunskap som gör att du kan analysera, planera och genomföra systemutvecklings för att designa, utveckla, testa och förvalta informationssystem. Du får även kunskaper om AI och maskininlärning och hur det kan användas vid programutveckling, samt tekniker som krävs för att analysera och utveckla olika affärsverksamheter. Utbildningen avslutas med att ge fördjupade kunskaper inom systemvetenskaplig teori och samhällsvetenskaplig metod. Parallellt kommer du att lära dig att använda dessa teorier i praktiska tillämpningar.

Hur ser arbetsmarknaden ut? 

SACO har undersökt hur den framtid arbetsmarknaden ser ut från 2015-2023 för systemvetare. De säger att arbetslösheten bland systemvetare är relativt låg och nyexaminerade får ganska snabbt kvalificerat arbete med tillsvidareanställning. Ladda ner rapporten och kolla sid 35 och framåt

Studenter som gått programmet arbetar idag på olika företag. Några exempel är: ABB, CGI, CGM, Högskolan Dalarna, Know-IT, Nethouse, Sandvik, SSAB, Sogeti, Stora Enso, Trafikverket, Triona och Xlent.

Amanda Andersson-Systemutvecklare på Trafikverket

Student startar eget

Rasmus Sandström startar eget företag med klasskompisar som anställda

Studenter som gått programmet arbetar idag på:

 • Trafikverket
 • SSAB
 • IBS
 • Stora Enso
 • CGI
 • ABB
 • Nokia
 • Sogeti
 • Ericsson
 • Högskolan Dalarna
 • Webdoc Profdoc
 • Sandvik
 • Atea
 • Sogeti
 • Know IT
 • Nethouse
 • CGM
 • Office IT-partner
 • Ludvika kommun
 • Altran
 • Headlight
 • Triona
 • Triatech IT
 • Bahnhof
 • Precio Fishbone
 • Senecta
 • Momentum
 • HiQ

Examen

Programmet leder till en Filosofie kandidatexamen i informatik.

Vidare studier på masternivå

Efter avslutade studier kan du söka vårt Master program inom BI (Business intelligence).

Programmet är omgjort

Utbildningen har uppdaterats och är mer än någonsin i linje med branschens önskemål! 
Programmet arbetar idag tillsammans med andra utbildningar och ämnen på skolan.
Nära samarbeten sker mellan ämnet Informatik och ämnena Grafisk teknologi, Datateknik och Mikrodataanalys.
Utbildningen samläser kurser med bl.a. Informationsdesign och IT-säkerhet och mjukvarutestning vilket ger studenterna ytterligare perspektiv på dagens data- och IT-bransch.

Största förändringar har gjorts i kursutbudet med nya kurser inom AI, maskininlärning, data science, big data och cloud computing. 


Senast granskad: