Utbildningsprogram DSVPG

Systemvetenskapliga programmet

Du designar dagens digitala vardag och kommer att kunna analysera och utveckla både IT-system och affärsverksamheter. Med datautbildning är det du som programmerar framtiden. Det är mycket mer än webb, php, javascript, java och databaser. Systemutveckling är länken mellan IT, verksamhet och affärer.
180 högskolepoäng Grundnivå

Du som tycker att det är intressant att skapa, designa och programmera webb- och mobilapplikationer som underlättar för människor i verksamheter ska söka Systemvetenskapliga programmet. En av kärnkompetenserna för en systemutvecklare är programmering. Mer än hälften av kurserna handlar om desktop-, webb- och mobilprogrammering. Du får också kunskap som gör att du självständigt kan genomföra analyser för att designa, utveckla och förvalta informationssystem eller e-tjänster på internet. 

Att läsa vårat program ger dig flera fördelar. Programmet håller hög kvalitet enligt Universitetskanslersämbetets utvärdering. Utbildningen ges i nära samarbete med IT-branschen genom gästföreläsningar, projektarbeten och examensarbeten. Programmet har vunnit Pedagogiskt pris. Vårt goda samarbete med näringslivet ger jobb. Programmet anpassas kontinuerligt efter nya idéer, koncept och tekniker. 

Efter utbildningen kan du arbeta som till exempel mjukvaru- och systemutvecklare, webbdesigner eller databasdesigner och efter några års erfarenhet som projektledare, verksamhetsutvecklare eller IT-arkitekt.

Utbildningens innehåll

Utbilda dig till systemvetare om du vill arbeta med människor, verksamheter och informationsteknik för att skapa användbara IT-system. Systemutveckling kan ses som länken mellan IT, verksamheten och affärerna och därför är kunskap om informationsteknik (IT) och dess användning i verksamheter en grund i detta program. Du får en kompetens som är mycket efterfrågad av näringslivet. Denna kompetens bygger på en kombination av teoretiska och praktiska kunskaper om IT-projekthantering, förändringsanalys, modellering, verksamhets- , system- och mjukvaruutveckling, testning, databasdesign, datorkommunikation, informationssystem, AI, maskininlärning, data science och statistik. 

Utbildningen har uppdaterats och är mer än någonsin i linje med branschens önskemål. Programmet arbetar idag tillsammans med andra utbildningar och ämnen på skolan. Nära samarbeten sker mellan ämnena informatik, grafisk teknologi, datateknik och mikrodataanalys. Utbildningen samläser kurser med bland annat Informationsdesign och IT-säkerhet och mjukvarutestning vilket ger studenterna ytterligare perspektiv på dagens data- och IT-bransch.

Kontakt med arbetslivet

Studenter i årskurs tre på systemvetenskapliga programmet genomför flera stora IT-projekt tillsammans med företag i regionen. Kursen som detta erbjuds inom heter Projektbaserad systemutveckling. De deltagande företagen har haft ett riktigt problem som de behövt en lösning på. Studenterna tar sig sedan an utmaningen i grupper om 4-5 personer. Studenterna har driver sina projekt på egen hand och tillsammans med kunden för att komma fram till vilka tekniker och metoder som passar bäst. Det goda samarbetet i denna kurs leder många studenter till jobb.

Studera utomlands

Studera eller gör praktik en termin eller del av termin utomlands - gärna på hösten i årskurs 2. Kanske en sommarkurs i Android-programmering som ges på JUFE Universitet i Nanchang, Kina? Vi erbjuder dig möjlighet att studera vid ett av våra partneruniversitet eller hitta en praktikplats som en del av Erasmusprogrammet. En eller två terminer som utbytesstudent eller 2-12 månaders praktik inom EU är meriter som många arbetsgivare välkomnar. 

Vad blir du efter utbildningen?

Efter en examen från Systemvetenskapliga programmet kan du arbeta som mjukvaru- och systemutvecklare, och efter ett antal års erfarenhet även som IT-arkitekt.

Om du går det Systemvetenskapliga programmet får du kunskap som gör att du kan analysera, planera och genomföra systemutveckling för att designa, utveckla, testa och förvalta informationssystem. Du får även kunskaper om AI och maskininlärning och hur det kan användas vid programutveckling, samt tekniker som krävs för att analysera och utveckla olika affärsverksamheter. Utbildningen avslutas med att ge fördjupade kunskaper inom systemvetenskaplig teori och samhällsvetenskaplig metod. Parallellt kommer du att lära dig att använda dessa teorier i praktiska tillämpningar.

Hur ser arbetsmarknaden ut? 

SACO har undersökt hur den framtida arbetsmarknaden ser ut fram till år 2023 för systemvetare. De säger att arbetslösheten bland systemvetare är relativt låg och nyexaminerade får ganska snabbt kvalificerat arbete med tillsvidareanställning. Ladda ner rapporten och läs sida 35 och framåt.

En spännande arbetsmarknad väntar dig! Behovet av att anställa systemvetare ökar. Vid avslutningsdagen har 80 procent av studenterna redan ett jobb. Samhället går allt mer mot digitala lösningar för olika tjänster som ständigt behöver utvecklas. Efterfrågan på kompetens inom data och IT kommer därför vara hög. Branschen uppger ett särskilt stort behov av programmerare, IT-arkitekter, projektledare, kravanalytiker och IT-säkerhetsexperter. Möjligheterna till arbete för mjukvaru- och systemutvecklare bli mycket goda både på ett och fem års sikt enligt Arbetsförmedlingen.

Studenter som gått programmet arbetar idag på olika företag. Några exempel är: ABB, CGI, CGM, Högskolan Dalarna, Know-IT, Nethouse, Sandvik, SSAB, Sogeti, Stora Enso, Trafikverket, Triona och Xlent.

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Informatik.

Studera vidare

Efter avslutade studier kan du söka Business Intelligence: Magisterprogram eller Masterprogrammet i Data Science. Båda finns vid Högskolan Dalarna.

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. På ämnet energiteknik har vi exempelvis en lång tradition av forskning inom energisystem med fokus på solenergi samt energieffektivisering i byggnader. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet. 

Mer om forskning inom information och teknik

Senast granskad:
Hösten 2023
Start vecka 35
Studietakt
100%
Studieort
Borlänge
Anmälningskod
HDA-H3EBB
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2
Urval
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig
Pär Eriksson