Pär Eriksson

Personlig presentation av Pär Eriksson

Universitetsadjunkt informatik
Informatik Institutionen för information och teknik
Avdelningschef
Avdelningen för energi och byggteknik Institutionen för information och teknik