Kurs GIK2PB

Systemförvaltning och test av IT-system

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2024

Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna sig kunskap om och förståelse för systemförvaltning och test av IT-system. Studenten fördjupar sig i kvalitativ forskningsmetod.


Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för begrepp och definitioner gällande systemförvaltning och olika systemförvaltningsmodeller
 • redogöra för begrepp och definitioner gällande test av IT-system
 • diskutera systemförvaltningsprocessen utifrån ett styrningsperspektiv


Färdighet och förmåga

 • identifiera, välja och tillämpa testmetod för test av IT-system
 • utföra kvalitativa fallstudier
 • genomföra utredning i form av projektarbete inom ramen för kursen
 • presentera och diskutera sitt eget projektarbete skriftligt och muntligt
 • utföra strukturerade litteraturstudier inom systemförvaltning


Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • argumentera och värdera tillämpningen av vald testmetod
 • kritisera resultat och vetenskapligt förhållningssätt i utredningar
 • värdera och reflektera över några vetenskapliga artiklar inom kursens område
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 45, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Minst 60 hp i huvudområdet Informatik inkluderande Forskningsmetodik, 7,5 hp och System- och verksamhetsutveckling, 7,5 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3J6G
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Ulrika Artursson Wissa