Kurs GIK2XK

Design av webbapplikationer

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2024

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för centrala begrepp, metoder och aktiviteter inom en användarcentrerad process
  • redogöra för designmönster för både användargränssnitt och mjukvaruarkitektur

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • tillämpa relevanta metoder och aktiviteter i en användarcentrerad process
  • tillämpa frontend-ramverk för relevanta designmönster och gränssnitt
  • tillämpa backend-ramverk för relevanta designmönster och API:er
  • tillämpa ramverk för relevant datahantering mot databas

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • självständigt och kritiskt bedöma metoder och insamlad data inom en användarcentrerad process
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 12, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Databassystem 7,5 hp
  • Objektorienterad programmering, 7,5 hp
  • Responsiv webbdesign, 7,5 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GJB
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig