Ekonomi, samhälle & turism

Arbetsmarknaden för samhällsvetare och ekonomer är stor och mångfacetterad. Våra utbildningar har också starka kopplingar till näringslivet genom gästföreläsningar, studiebesök på arbetsplatser och examensarbeten på företag, något som ger våra studenter extra goda förutsättningar i arbetslivet.
Ekonomi, samhälle & turism: Många olika möjligheter!

Många olika möjligheter!

På Högskolan Dalarna erbjuder vi en allmän samhällsvetarutbildning och en allmän ekonomutbildning, men du har också möjligheten att läsa utbildningar som gör dig specialiserad inom personalvetenskap, sport, turism eller entreprenörskap.

Program

Öppen för anmälan
Grundnivå
Avancerad nivå

Kurser

Öppen för anmälan
Grundnivå