Kurs PA1021

Arbetsrättens grunder

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 41, 2024

I kursen behandlas reglerna för facklig föreningsrätt, vilka parterna är och de olika kategorierna av fackliga förhandlingar samt dess rättsliga reglering. I kursen behandlas vidare regler kring kollektivavtal, dess rättsverkningar, tolkning, betydelse samt regler. Vidare behandlas facklig förtroendemansställning på arbetsplatsen. I samband med detta studeras fackliga organisationers ställning och roll på arbetsplatser liksom fackliga organisationers rätt till information och insyn. Arbetslivsanknytning görs bl.a. genom informationssökning.
Kursen behandlar ingående de rättsliga verkningarna vid tillsvidareanställningars respektive visstidsanställningars ingående och avslutande samt anställningens pågående utifrån den rättsliga ordningen, med särskilt studie av domstolspraxis, och med stöd av de fackliga reglerna, LAS/kollektivavtal.

Startar och slutar:
vecka 41, 2024 - vecka 45, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3JR6
Huvudområde:
Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig