Kurs GTR2CT

Introduktion till turism

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 23, 2022

Denna kurs introducerar de teorier, begrepp och principer som ligger till grund för turismen som bransch och forskningsområde och möjliggör en förståelse för hur turismen är integrerad i samhället. Genom lokala och globala exempel kommer kursen fokusera på teoretiska begrepp som illustrerar hur turismen verkar i den dynamiska socioekonomiska miljön inom vilken vi lever idag.

Genom att använda hållbarhetsbegreppet som utgångspunkt kommer kursen fokusera på olika nivåer av turism (lokal, regional, nationell och global) och olika typer av turism (natur- och kulturturism, mörk turism, urbefolkningsturism och mat- och måltidsturism för att nämna några exempel). Kursen kommer ta hänsyn till de utmaningar och problem som turismen står inför och kommer betona behovet av hållbara strategier för turismens framtid.
Startar och slutar:
vecka 23, 2022 - vecka 32, 2022
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H3C8Z
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
15 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet