Personlig presentation av Beatrice Waleghwa

Doktorand Turismvetenskap
Turismvetenskap Institutionen för kultur och samhälle

Mina huvudsakliga forskningsintressen inkluderar turism, transport, mobilitet, hållbarhet, destinationsutveckling, planering, rumslig analys, djurliv, nationalparker och medborgarvetenskap.

Bakgrund

Jag är doktorand i turismstudier. Jag har en kandidatexamen i gästfrihet och turismledning från Kenyatta University, Kenya. Min masterexamen är i turism och hållbarhet från Linnéuniversitetet, Sverige.

Min nuvarande forskning handlar om att förstå och hitta lösningar på transportutmaningar för att utveckla turismen på ett hållbart sätt på destinationer på landsbygden. Jag använder främst intervjuer och Public Participation GIS (PPGIS) metoder i min nuvarande forskning.

Jag gör mina doktorandstudier i samarbete med Mittuniversitetet. Jag forskar vid Centrum för turism- och fritidsforskning (CeTLeR) i Högskolan Dalarna.

Jag har varit involverad i två projekt på CeTLeR:
a) EU Interreg rörlighet och tillgänglighet i landsbygdsområden (MARA)
b) Mikrobaserat beslutsstöd för hållbar turism och infrastrukturplanering (MIRANDA)

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer