Kurs TR2005

Examensarbete för kandidatexamen i Turismvetenskap

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2022

Examensarbetet baseras på teoretiska studier, insamling och bearbetning av data. Examensarbetet ska vara av tydlig relevans för turismvetenskap och bygga på kunskaper och erfarenheter som tidigare inhämtats inom ämnesområdet.

Startar och slutar:
v13, 2022 - v22, 2022
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 150 hp varav minst 60 hp inom huvudområde Turismvetenskap eller motsvarande kunskaper
  • eller motsvarande
  • Turismvetenskapligt teori och metod 15 hp varav 7,5 hp avklarade innan registrering eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V3A82
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig