Kurs TR2005

Examensarbete för kandidatexamen i Turismvetenskap

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 14, 2020

Examensarbetet baseras på teoretiska studier, insamling och bearbetning av data. Examensarbetet ska vara av tydlig relevans för turismvetenskap och bygga på kunskaper och erfarenheter som tidigare inhämtats inom ämnesområdet.

Startar och slutar:
v14, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 150 hp varav minst 60 hp inom huvudområde Turismvetenskap
  • eller motsvarande
  • Turismvetenskapligt teori och metod 15 högskolepoäng varav 7,5 högskolepoäng avklarade innan registrering eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V33F5
Huvudområde: