Kurs RV1054

Nätjuridik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2022

Kursen ger en introduktion till juridiken och behandlar de rättsområden som är av betydelse i en digital miljö, främst Internet. Kursen består huvudsakligen av tre tematiska block. Första delen handlar om hur vi kommunicerar i en digital miljö (e-samhället). Här studeras skyddet av den personliga integriteten, upphovsrätt samt yttrandefrihet och ansvar på Internet. Kursens andra del omfattar hur vi gör affärer i en digital miljö (e-handel). Här studeras avtalsrätt på Internet, speciell e-handelsrätt, såsom distansavtalslagen, samt marknadsföring på Internet. Kursens tredje del behandlar hur staten agerar i en digital miljö (e-förvaltning). Här introduceras frågor såsom hur tillämpningen av förvaltningslagen och offentlighetsprincipen sker i en digital miljö.
Startar och slutar:
vecka 3, 2022 - vecka 22, 2022
Studietakt:
Flexibel takt (25%)
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H3ABV
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet

Start vecka 35, 2022

Kursen ger en introduktion till juridiken och behandlar de rättsområden som är av betydelse i en digital miljö, främst Internet. Kursen består huvudsakligen av tre tematiska block. Första delen handlar om hur vi kommunicerar i en digital miljö (e-samhället). Här studeras skyddet av den personliga integriteten, upphovsrätt samt yttrandefrihet och ansvar på Internet. Kursens andra del omfattar hur vi gör affärer i en digital miljö (e-handel). Här studeras avtalsrätt på Internet, speciell e-handelsrätt, såsom distansavtalslagen, samt marknadsföring på Internet. Kursens tredje del behandlar hur staten agerar i en digital miljö (e-förvaltning). Här introduceras frågor såsom hur tillämpningen av förvaltningslagen och offentlighetsprincipen sker i en digital miljö.
Startar och slutar:
vecka 35, 2022 - vecka 2, 2023
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H3DDA
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88