Kurs RV1054

Nätjuridik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2024

Kursens övergripande mål är att studenten skall utveckla grundläggande kunskaper och färdigheter för att kunna hantera juridiska frågeställningar som aktualiseras i en digital miljö, främst Internet.

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs skall studenten kunna

 • visa grundläggande kunskap om och förståelse för den svenska rättsordningen, rättskälleläran samt juridisk metod (1);
 • visa kunskap om och förståelse för rättsregler som aktualiseras i en digital miljö, inklusive översiktligt den internationella dimensionen (2).

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs skall studenten kunna

 • identifiera och beskriva frågeställningar av rättslig art i en digital miljö (3);
 • tillämpa relevanta rättskällor för att lösa problem av rättslig art i en digital miljö (4).

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs skall studenten på en grundläggande nivå

 • kritiskt kunna ta ställning till den digitala miljöns rättsregler ur olika perspektiv (5).
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
Flexibel takt (25%)
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Grundläggande behörighet
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GNW
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Canvas

I lärplattformen Canvas hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig

Start vecka 36, 2024

Kursens övergripande mål är att studenten skall utveckla grundläggande kunskaper och färdigheter för att kunna hantera juridiska frågeställningar som aktualiseras i en digital miljö, främst Internet.

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs skall studenten kunna

 • visa grundläggande kunskap om och förståelse för den svenska rättsordningen, rättskälleläran samt juridisk metod (1);
 • visa kunskap om och förståelse för rättsregler som aktualiseras i en digital miljö, inklusive översiktligt den internationella dimensionen (2).

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs skall studenten kunna

 • identifiera och beskriva frågeställningar av rättslig art i en digital miljö (3);
 • tillämpa relevanta rättskällor för att lösa problem av rättslig art i en digital miljö (4).

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs skall studenten på en grundläggande nivå

 • kritiskt kunna ta ställning till den digitala miljöns rättsregler ur olika perspektiv (5).
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
 • Grundläggande behörighet
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-H3JA5
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig