Kurs GPA2FW

Personalekonomi och lön

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2024

Kursen tar sin utgångspunkt i personalekonomins roll som en del av organisationens verksamhetsstyrning. Därefter introduceras personalekonomiska kalkyler och nyckeltalsberäkningar med fokus på att använda kalkyler för att i företagsekonomiska termer beskriva effekter av olika åtgärder inom personalområdet. Speciellt fokus läggs på personalekonomiska analyser av rekrytering och avveckling, utbildning och kompetensutveckling, sjukfrånvaro och arbetsmiljön samt rehabilitering. Vidare ingår att tolka och utforma personalekonomiska rapporter samt övergripande kunskap om pensionssystemets uppbyggnad med avseende på allmän pension samt tjänstepensioner. Kursen innehåller även moment om löner, i form av kartläggning av strukturer gällande osakliga löneskillnader.
Startar och slutar:
vecka 46, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 90 hp inom Personal och arbetsliv
  • inklusive
  • Ekonomi- och verksamhetsstyrning för personalvetare 7,5 hp, grundnivå
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3JSB
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig