Kurs RV1056

Idrottsjuridik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2024

Kursens övergripande mål är att studenten skall utveckla sin förståelse för den svenska idrottsrörelsens juridiska förutsättningar och utmaningar i ett av kommersialisering och förrättsligande präglat samhälle.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna

  • visa kunskap om och förståelse för de rättsregler som är av relevans för den organiserade idrottsverksamheten samt den enskilde utövaren (1);
  • visa kunskap om och förståelse för idrottens relation till det övriga samhället, särskilt avseende det interna regelverket och dess förhållande till rättsordningen (2);
  • identifiera och analysera vanligtvis förekommande frågeställningar av rättslig art knutna till idrottens område (3);
  • tillämpa relevanta rättskällor för att lösa vanligtvis förekommande problem av rättslig art knutna till idrottens område (4);
  • på en grundläggande nivå kritiskt och ur olika perspektiv reflektera över rättsregler och juridiska argument knutna till idrottens område (5).
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 45, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Handelsrättslig översiktskurs 15 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3J2P
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig