Kurs GPA2NY

Strategiskt och internationellt personalarbete

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2021

Kursen utgår från generella strategiska begrepp och teoribildningar och presenterar modeller för intern och extern organisationsanalys avseende omvärldsvillkor och kärnkompetenser. Därefter introduceras begreppet Strategisk HRM och grunderna för denna begrepps- och teorikombination utreds och analyseras. Kursen behandlar därefter teorier kring strategi- och personalarbete på internationell nivå, speciellt avseende funktioner hos internationella koncerner och de specifika förutsättningar för personalarbete som koncernstrukturen skapar.
De viktigaste trenderna inom internationellt personalarbete, både teoretiskt och praktiskt berörs också samt problem och hinder - t ex olika kultur- och ledarskapstraditioner – avseende möjligheterna till organisationsutveckling i praktiken.

Startar och slutar:
v45, 2021 - v2, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 90 hp inom Personal och arbetsliv eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H39XV
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig