Kurs GPA2NY

Strategiskt och internationellt personalarbete

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2023

Kursen utgår från generella strategiska begrepp och teoribildningar och presenterar modeller för intern och extern organisationsanalys avseende omvärldsvillkor och kärnkompetenser. Därefter introduceras begreppet Strategisk HRM och grunderna för denna begrepps- och teorikombination utreds och analyseras. Kursen behandlar därefter teorier kring strategi- och personalarbete på internationell nivå, speciellt avseende funktioner hos internationella koncerner och de specifika förutsättningar för personalarbete som koncernstrukturen skapar.
De viktigaste trenderna inom internationellt personalarbete, både teoretiskt och praktiskt berörs också samt problem och hinder - t ex olika kultur- och ledarskapstraditioner – avseende möjligheterna till organisationsutveckling i praktiken.

Startar och slutar:
vecka 45, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 90 hp inom Personal och arbetsliv
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3EYL
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Elin Storman