Kurs GSK2PT

Samhällsvetenskapliga metoder I - inriktning statsvetenskap

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 40, 2023

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • Identifiera grundläggande statsvetenskapliga problem och frågeställningar
  • visa grundläggande förmåga att söka och reflektera kring samhällsvetenskapligt källmaterial med relevans för statsvetenskap
  • visa grundläggande kunskap och förståelse i kvantitativ och kvalitativ metod
  • reflektera kring och kritiskt förhålla sig till metodologiska styrkor och brister i vetenskapliga arbeten
  • planera och sätta ramen för statsvetenskapliga undersökningar utifrån kriterier för ett vetenskapligt uppsatsarbete.
Startar och slutar:
vecka 40, 2023 - vecka 44, 2023
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
  • 22,5 hp på grundnivå inom ämnet statsvetenskap
Urval :
Akademiska poäng (1-165 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3F46
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
3 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Thomas Sedelius