Kurs GST2CL

Statistisk analys

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2024

Kursen tar upp hur man sammanfattar data med centralmått, spridningsmått och sambandsmått och hur data analyseras med hjälp av korstabell, spridningsdiagram och linjär regression. Hur populationsparametrarna medelvärde och andel skattas och skattningarnas fördelning samt normalapproximation och centrala gränsvärdessatsen förklaras. Vidare förklaras hur man beräknar och tolkar konfidensintervall för medelvärde och andel samt för skillnaden mellan medelvärden och andelar. I kursen ingår också hypotestest för medelvärde och andel samt för skillnaden mellan medelvärden och andelar. Sambandsanalys samt test för anpassningsgrad med hjälp av chi-två test ingår också. Hur data analyseras med hjälp av normalfördelningen, binomilafördelningen och poissonfördelningen förklaras. Kursen behandlar även begreppen slump, slumpvariabel, sannolikhet och grundläggande lagar inom sannolikhetsläran.
En introduktion till kombinatorik ingår också.

Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 45, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3J4Y
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Lars Rönnegård