Kurs TR1031

Kulturellt Medvetande inom Turism- och Servicenäringen

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2022

Kursen behandlar olika aspekter av kultur, såsom värderingar, övertygelse samt förförståelse och hur dessa påverkar områden som kundservice och teamarbete i affärssammanhang, särskilt inom turismindustrin. Affärskulturella modeller och begrepp som kulturell intelligens analyseras för att identifiera hur de kan appliceras praktiskt för att underlätta interkulturella interaktioner. Olika kommunikationsfärdigheter övas under kursens gång såsom gruppdiskussioner, produktion av interkulturellt material, samt formella och informella presentationer.
Startar och slutar:
vecka 13, 2022 - vecka 22, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c, Engelska 6, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2
Anmälningskod:
HDA-V3B4L
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig