Kurs TR1031

Kulturellt Medvetande inom Turism- och Servicenäringen

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Turismvetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • visa grundläggande förståelse för faktorer såsom kulturell identitet, kulturellafördomar och kulturella skillnader (1)
  • identifiera och förklara vikten av verbalt och icke verbalt beteende i kultur och kommunikation (2)

Kompetens och färdighet

  • diskutera egen kulturell identitet samt hur den påverkar interkulturella interaktioner med andra (3)
  • visa förståelse för kulturell diversitet och kulturella förväntningar som kan påverka interkulturella interaktioner (4)
  • muntligt och i skrift visa fördjupad kulturell medvetenhet och färdigheter i interkulturell kommunikation, relevanta för dagens turism-industri (5)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • analysera och kritisk värdera hinder för effektiv interkulturell kommunikation och utveckla strategier för att hantera dessa hinder (6)
  • diskutera forskning inom områden som rör turism, kultur, samt interkulturell kommunikation (7)