Kurs TR1031

Kulturellt Medvetande inom Turism- och Servicenäringen

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2019

Kursen behandlar olika aspekter av kultur, såsom värderingar, övertygelse samt förförståelse och hur dessa påverkar områden som kundservice och teamarbete i affärssammanhang, särskilt inom turismindustrin. Affärskulturella modeller och begrepp som kulturell intelligens analyseras för att identifiera hur de kan appliceras praktiskt för att underlätta interkulturella interaktioner. Olika kommunikationsfärdigheter övas under kursens gång såsom gruppdiskussioner, produktion av interkulturellt material, samt formella och informella presentationer.
Startar och slutar:
v46, 2019 - v3, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Områdesbehörighet 4/A4 eller motsvarande kunskaper. För sökande med godkänt betyg i Matematik B beviljas dispens från kravet på Matematik C.
Anmälningskod:
HDA-H327E
Huvudområde: