Personlig presentation av Sarah Ramsay

Universitetsadjunkt
Industriell ekonomi Institutionen för information och teknik

Undervisningsinriktning - affärs-, akademisk och interkulturell kommunikationsförmåga & tjänstemarknadsföring. Använder Erfarenhetsbaserad inlärningsmetod - studenterna utvecklar förmågan att tillämpa teori via tex guidad reflektion över sin egen individuella och medstudenters erfarenheter.

Kontakt

Andra profilsidor

Bakgrund

Business Management-examen med påbyggnad i näringslivspedagogik; Undervisningslicens (Skottland); vuxenutbildningspedagogik studier (Sverige); Meriterad/kvalificerad lärare (utsett av Högskolan Dalarna, 2018).

Business Studies lärare (Skottland); frilansande branschutbildare (Sverige); Högskolan Dalarna (sedan 2002).

Undervisning

4 huvudområden: muntlig kommunikation & presentationsteknik; akademisk & affärsmässig skriftlig kommunikation; kulturell intelligens och sociologiska aspekter relaterade till studenternas framtida arbetsplats interaktioner; & tjänstemarknadsföring.

Övrigt arbete: personalstöd tex feedback på artiklar/presentationer, att undervisa på icke modersmål; student stöd ang kommunikation; externt arbete tex projekt, workshops, kurser m.m.

Kursansvar