Kurs NA3001

Tillämpad mikroekonomi

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 35, 2023

Kursen ger en avancerad behandling av hur mikroekonomi kan användas för att analysera samhällsproblem med särskild tonvikt på problem som är relaterade till välfärdsstaten. Studenten kommer att lära sig:

- Problem och koncept för att mäta fattigdom och ojämlikhet
- känna till hur olika politiska ideologier kan analyseras med hjälp av ekonomisk teori
- skall ha en god kunskap om hur sambanden mellan välfärdsstatens utformning och ekonomisk tillväxt ser ut,
- skall i detalj kunna analysera de ekonomiska motiven för socialförsäkringar och andra offentliga ingrepp,
- skall kunna använda ekonomisk teori för genomföra avancerade analyser av hur olika välfärdssystem bör utformas för att vara effektiva och rättvisa
- Centrala ekonomiska argument avseende tillgången på hälsovård
- Centrala ekonomiska argument avseende tillgången på utbildning
- Centrala ekonomiska argument avseende tillgången på högre utbildning
- Grundläggande skillnader mellan ett antal länder avseende olika arrangemang som berör välfärdsstaten
- Att strukturera avancerade ekonomiska analyser avseende lösningar på olika problem inom välfärdsstaten, både i termer av effektivitet och i termer av fördelning
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 44, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
  • Equivalent of a Bachelor degree with a major in economics.
Urval :
Akademiska poäng (30-285 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3FXM
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Lena Nerhagen