Kurs GTR22D

Samhällsvetenskaplig forskningsmetod

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2023

Kursen introducerar studenterna till grundläggande forskningsförmågor. Med hjälp av teoretiska ramverk och begrepp inom samhållsvetenskap introducerar kursen studenterna till kritisk läsning, skrivning och tänkande. Den teoretiska grunden inom tvärvetenskaplig samhällsvetenskap erbjuder studenterna möjlighet att utveckla sin analytiska och utvärderande förmåga som behövs för att kunna koppla samman idéer, teorier och begreppsramar. Kursen ska involvera studenter i problemlösning och låta dem förstå relationerna mellan begrepp, teorier och praktiska situationer. Kursen behandlar kritiska litteraturreferat och litteraturgenomgångar samt kvalitativa och kvantitativa data och sekundära källor.
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 44, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3EXS
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Tara Duncan