Kurs TR1033

Turism och samhälle

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2024

Kursen behandlar turismens roll i samhället. Utveckling av turismen i olika delar av världen analyseras utifrån den globala ekonomins framväxt, samt dess effekter på olika geografiska nivåer från det globala till det lokala. Den offentliga sektorns roll i den övergripande socio-ekonomiska utvecklingen i olika länder tas också upp. Framväxten av turism i olika delar av världen relateras till framväxten av arbetsrelaterad migration och transnationella relationer. Användning av naturresurser och dess ekonomiska värde för turism diskuteras. Religiösa-, etiska- och genusaspekter i relationen mellan värd och gäst får särskild uppmärksamhet under kursens gång. Olika sätt att beskriva turismen i termer av utveckling och koncentration med hjälp av rumslig statistik kommer att gås igenom.
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 12, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GET
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig