Kurs SO1030

Socialpsykologi

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 41, 2020

Kunskap och förståelse

Den studerande ska efter avslutad kurs kunna:

  • visa grundläggande kunskap om olika skolbildningar och grundläggande teorier inom ämnet socialpsykologi
  • visa grundläggande kunskap om specifika socialpsykologiska teorier om identitet och interaktion
  • visa grundläggande kunskap om den sociala interaktionens dynamik.

Färdigheter och förmåga

Den studerande ska efter avslutad kurs kunna:

  • på ett grundläggande sätt analysera olika sociala fenomen med hjälp av socialpsykologiska teorier
  • på ett grundläggande sätt redogöra för den sociala interaktionens betydelse för identitetsskapande
  • anlägga ett kritiskt maktperspektiv på vardagslivets sociala interaktion
  • på ett grundläggande sätt muntligt och skriftligt sammanfatta socialpsykologiska teorier.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Den studerande ska efter avslutad kurs kunna:

  • reflektera över den socialpsykologiska kunskapens natur
  • relatera socialpsykologisk kunskap till egna erfarenheter.
Startar och slutar:
v41, 2020 - v45, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H34YQ
Huvudområde: