Kurs SO1030

Socialpsykologi

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2024

Kunskap och förståelse

Den studerande ska efter avslutad kurs kunna:

  • visa grundläggande kunskap om olika skolbildningar och grundläggande teorier inom ämnet socialpsykologi
  • visa grundläggande kunskap om specifika socialpsykologiska teorier om identitet och interaktion
  • visa grundläggande kunskap om den sociala interaktionens dynamik.

Färdigheter och förmåga

Den studerande ska efter avslutad kurs kunna:

  • på ett grundläggande sätt analysera olika sociala fenomen med hjälp av socialpsykologiska teorier
  • på ett grundläggande sätt redogöra för den sociala interaktionens betydelse för identitetsskapande
  • anlägga ett kritiskt maktperspektiv på vardagslivets sociala interaktion
  • på ett grundläggande sätt muntligt och skriftligt sammanfatta socialpsykologiska teorier.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Den studerande ska efter avslutad kurs kunna:

  • reflektera över den socialpsykologiska kunskapens natur
  • relatera socialpsykologisk kunskap till egna erfarenheter.
Startar och slutar:
vecka 46, 2024 - vecka 50, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3HTH
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
4 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig