Kurs GNA2RY

Statistik för ekonomer

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2024

Kursens innehåll ger förståelse för de grundläggande statistiska metoder som tillämpas inom företagsekonomi och nationalekonomi. Innehållet innefattar hur olika former av datainsamling och analys genomförs och presenteras. Fokus är grafiska och numeriska deskriptiva metoder, grundläggande sannolikhetslära, diskreta och kontinuerliga sannolikhetsfördelningar, urvalsfördelningar, punktskattningar och konfidensintervall samt parametrisk hypotesprövning. Analysen omfattar även samband mellan variabler, korrelation och enkel linjär regression. Statistiska analyser utförs med hjälp av relevant programvara, de erhållna resultaten tolkas och presenteras i skriftlig form.

Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 12, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet samt Matematik 3b alt 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2, Engelska 6
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GGD
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig