Personlig presentation av Alemu Tulu Chala

Universitetsadjunkt nationalekonomi
Nationalekonomi Institutionen för kultur och samhälle