Utbildningsprogram SPMGG

Sport Managementprogrammet

Utbildningen Sport Management erbjuder kunskaper i att arbeta i den moderna idrottens organisationer på ett framgångsrikt sätt. Utbildningen innehåller områden såsom management, företagsekonomi och idrott.
180 högskolepoäng Grundnivå

Brinner du för sport och är nyfiken på företagsekonomi? Är du intresserad av en framtida ledarroll inom idrottsvärlden? Sport Managementprogrammet är en unik utbildning där dina intressen kombineras. Denna utbildning gör dig till ekonom med tydlig spets. I Falun har du även nära till bra träningsmöjligheter, och ett stort antal olika idrottsorganisationer finns representerade i regionen. Programmets huvudort är alltså Falun men en del kurser inom företagsekonomi ges vid högskolans campus i Borlänge.

Sport Managementprogrammet erbjuder dig en gedigen företagsekonomisk utbildning, hela tiden med spets mot idrotten. Målet är att du efter utbildningen ska ha förutsättningarna för att arbeta med ledning och utveckling av idrottens organisationer. Du får den grundläggande kunskapen inom ekonomi, juridik, organisation och samhällsanalys som krävs för arbetet. Programmet vänder sig till dig som har ett intresse för idrott och eventuellt funderat på att läsa en ekonomutbildning eller annan samhällsvetenskaplig utbildning. Efter avklarad utbildning får du en filosofie kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi.

Utbildningens innehåll

Idrotten har under senare decennier förändrats och ställer i dag allt större krav på ekonomisk, juridisk och samhällsanalytisk kompetens hos dem som ska leda och utveckla idrottens organisationer. Idrotten får samtidigt allt större utrymme i media, blir mer kommersiell och gränsen mellan idrott och underhållning suddas ut allt mer. För att få verksamheten att fungera och publiken att komma behövs både effektiv marknadsföring och goda relationer till massmedia och sponsorer.

Målet är att studenterna vid Sport Managementprogrammet efter genomgången utbildning ska kunna arbeta med ledning och utveckling av idrottens organisationer. Studenterna får de kunskaper inom ekonomi, juridik, organisation och samhällsanalys som krävs för detta arbete.

Kontakt med arbetslivet

Du kommer genom hela utbildningen komma i kontakt med näringslivet, dels i arbeten, men också genom gästföreläsningar. Genom högskolans nära samarbete med intressenter i omvärlden säkerställs att utbildningens upplägg och innehåll ständigt är aktuell och relevant. Du kommer i kontakt med olika företrädare för näringslivet, vilka deltar som gästföreläsare och inspiratörer.

Sport Managementprogrammet får regelbundet in förfrågningar om studenterna vill delta vid olika praktiktillfällen som evenemang och i föreningar. Detta är inget som ingår i utbildningen och det ger inga högskolepoäng, men däremot ger det en erfarenhet och framför allt en bra möjlighet att etablera kontakter!

Studera utomlands

Det har varit ett antal studenter på Sport Managementprogrammet som studeraten termin utomlands, till exempel i Australien, England och Spanien och dessa har varit väldigt nöjda! Vi erbjuder dig möjlighet att studera vid ett av våra partneruniversitet eller hitta en praktikplats som en del av Erasmusprogrammet. En eller två terminer som utbytesstudent eller 2-12 månaders praktik inom EU är meriter som många arbetsgivare välkomnar.

Vad blir du efter utbildningen?

Efter avklarad utbildning kan du arbeta inom många områden då du erhåller en examen i företagsekonomi. Till exempel verksamhetschef, marknadsförare eller sponsringsansvarig inom idrottsförening, eller någon annan av idrottens organisationer eller som marknadsförare i allmänhet eller mer specifikt med inriktning mot sponsring och evenemang vid ett traditionellt företag.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Idrotten är en central del i det moderna samhället och det krävs en hög kompetens för att idrottens organisationer ska kunna ledas och utvecklas. Flera av studenterna som valt utbildningen ser också kombinationen av ekonomi och idrott som en växande bransch där allt fler arbetsmöjligheter kommer.

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Företagsekonomi.

Studera vidare

Du har möjlighet att läsa ett fjärde år och därigenom erhålla en Magisterexamen i företagsekonomi.

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet.

Mer om forskning inom kultur och samhälle

Senast granskad:
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig
Sara Otterskog