Utbildningsprogram SPMGG

Sport Managementprogrammet

Utbildningen Sport management erbjuder kunskaper i att arbeta i den moderna idrottens organisationer på ett framgångsrikt sätt. Utbildningen innehåller områden såsom management, företagsekonomi och idrott.
180 högskolepoäng Grundnivå

Bli en ledarstjärna i idrottsvärlden

Är du intresserad av en framtida ledarroll inom idrottsvärlden? Brinner du för sport och är nyfiken på företagsekonomi? Sport Managementprogrammet är en unik utbildning där dina intressen kombineras.

Utbildningen gör dig till ekonom med tydlig spets

Sports Managementprogrammet erbjuder dig en gedigen ekonomisk utbildning, hela tiden med spets mot idrotten. Målet är att du efter utbildningen ska ha förutsättningarna för att arbeta med ledning och utveckling av idrottens organisationer. Du får den grundläggande kunskap inom ekonomi, juridik, organisation och samhällsanalys som krävs för arbetet. Programmet vänder sig till dig som har ett intresse för idrott och eventuellt funderat på att läsa en ekonomutbildning eller annan samhällsvetenskaplig utbildning. Efter avklarad utbildning får du en Filosofie kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi.

Utbildningens innehåll

Idrotten har under senare decennier förändrats och ställer idag allt större krav på ekonomisk, juridisk och samhällsanalytisk kompetens hos dem som ska leda och utveckla idrottens organisationer. Idrotten får samtidigt allt större utrymme i media, blir mer kommersiell och gränsen mellan idrott och underhållning suddas ut allt mer. För att få verksamheten att fungera och publiken att komma behövs både effektiv marknadsföring och goda relationer till massmedia och sponsorer. Målet är att studenterna vid Sport Managementprogrammet efter genomgången utbildning ska kunna arbeta med ledning och utveckling av idrottens organisationer. Du ska ha den grundläggande kunskap inom ekonomi, juridik, organisation och samhällsanalys som krävs för detta arbete.

Kontakt med arbetslivet/praktik

Sport Managementföreningen är en programförening vid Högskolan Dalarna vars uppgift är att förbereda de studerande vid programmet inför arbetslivet. Detta sker genom att styrelsen för föreningen anordnar praktiktillfällen där de studerande får en chans att knyta kontakter med evenemang och föreningar. Denna praktik ingår inte i den "ordinarie" utbildningen och ger inga högskolepoäng, men däremot ger det en erfarenhet och framför allt en bra möjlighet att etablera kontakter!

Studiemiljö

I Falun finns närhet till bra träningsmöjligheter, och ett stort antal olika idrottsorganisationer finns representerade i regionen.

Studera utomlands

Det har varit ett antal studenter på Sport Managementprogrammet som varit en termin utomlands, till exempel i Australien, England och Spanien och dessa har varit väldigt nöjda! Läs mer om att studera utomlands och vilka de aktuella partneruniversiteten är.

Vad blir du efter utbildningen?

Efter avklarad utbildning kan du arbeta inom många områden då du erhåller en examen i företagsekonomi. Till exempel verksamhetschef, marknadsförare eller sponsringsansvarig inom idrottsförening, eller någon annan av idrottens organisationer eller som marknadsförare i allmänhet eller mer specifikt med inriktning mot sponsring och evenemang vid ett traditionellt företag.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Idrotten är en central del i det moderna samhället och det krävs en hög kompetens för att idrottens organisationer ska kunna ledas och utvecklas. Flera av studenterna som valt utbildningen ser också kombinationen av ekonomi och idrott som en växande bransch där allt fler arbetsmöjligheter kommer.

Examen

Programmet leder till en Filosofie kandidatexamen i företagsekonomi.


Senast granskad: