Utbildningsprogram SPMGG

Sport Managementprogrammet

Utbildningen Sport Management erbjuder kunskaper i att arbeta i den moderna idrottens organisationer på ett framgångsrikt sätt. Utbildningen innehåller områden såsom management, företagsekonomi och idrott.
180 högskolepoäng Grundnivå

Brinner du för sport och är nyfiken på företagsekonomi? Är du intresserad av en framtida ledarroll inom idrottsvärlden? Sport Managementprogrammet är en unik utbildning där dina intressen kombineras. Denna utbildning gör dig till ekonom med tydlig spets. I Falun har du även nära till bra träningsmöjligheter, och ett stort antal olika idrottsorganisationer finns representerade i regionen. Programmets huvudort är alltså Falun men en del kurser inom företagsekonomi ges vid högskolans campus i Borlänge.

Sport Managementprogrammet erbjuder dig en gedigen företagsekonomisk utbildning, hela tiden med spets mot idrotten. Målet är att du efter utbildningen ska ha förutsättningarna för att arbeta med ledning och utveckling av idrottens organisationer. Du får den grundläggande kunskapen inom ekonomi, juridik, organisation och samhällsanalys som krävs för arbetet. Programmet vänder sig till dig som har ett intresse för idrott och eventuellt funderat på att läsa en ekonomutbildning eller annan samhällsvetenskaplig utbildning. Efter avklarad utbildning får du en filosofie kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi.

Namn: Lauma VisnevskaLauma
Kommer från: Lettland, Ligatne
Studietid: 2018 - 2021

Hej Lauma, vart befinner du dig i dina studier idag?

Jag är precis klar med juridikskursen som har pågått sedan hösten 2019 så det känns på sätt och vis skönt att man klarat av det också. Idag läser jag tre kurser samtidigt. Ekonomistyrning B och Organisation C som ges inom programmet samt en fristående kurs Ledarskap och Organisationsbeteende som ges på engelska. Det är en tentamen i Ekonomistyrningen nu i veckan så det är full fokus på det just nu.

Varför valde du att studera Sport managementprogrammet?

Jag är en person som tycker om att leda och inspirera andra samt att anta utmaningar. Driva eget i framtiden eller ingå i något större projekt i organisation är något jag kan tänka mig göra efter avslutad utbildning. Jag valde detta program då det erbjuds bred kunskap i olika ämnen som organisation och marknadsföring samt själva ekonomistyrningen. Det kändes bara rätt från början att ta sig an utmaningen till att lära sig och klara av det samtidigt.

Hur har din resa sett ut fram till att du började studera denna utbildning?

Jag flyttade till Sverige juli 2008 för att spela innebandy i högsta innebandyligan med gotländska Endre IF. Jag kunde ingen svenska alls och Visby har varit som min svenska hemort där jag fick lära mig både språket och den svenska kulturen. Min resa till möjligheten att studera på högskolenivå och därmed lära sig språket började både i mötet med människor utanför och inom laget, arbetet och Komvuxutbildningen. Innebandy har alltid varit en stor del av min identitet och är även det som har varit en trigger att resa runt och spela med andra lag både i Sverige såsom internationellt. Det var även innebandyn som slutligen tog mig till Dalarna och därmed föll valet att studera på Högskolan Dalarna.

Jag har alltid velat studera idrott. Våren 2015 anmälde jag mig till både Sport managementprogrammet och idrottstränarprogrammet. Då jag hamnade på reserv till sport managementprogrammet valde jag studera idrottstränarprogrammet. Efter att ha avklarat 3-åriga idrottstränarprogrammet kände jag att jag måste uppfylla mitt mål och läsa det jag har alltid velat läsa nämligen Sport Managementprogrammet. Så sommaren 2018 anmälde jag mig till Sport Managementprogrammet och här är jag nu!

Hur är det på utbildningen?

Det är verkligen en utmaning just för en som mig med utländsk bakgrund, men jag älskar det! Jag har träffat så många fantastiska studenter och lärare. Klarar man inte av något moment så finns det alltid hjälp och stöd man kan få via högskolan. Ingen kurs är den andra lik så man måste ha ett öppet sinne och förstå vad kursen kräver och även vad som förväntas av dig som student. Förutom att man lär sig ny kunskap kring ämnet, lär man också något nytt kring sig själv och sitt beteende.

Vad är det bästa med utbildningen?

Varje kurs erbjuder helt annan kunskap och man inser hur mycket det är att lära sig kring företagande, organisation och idrott för sig. Att läsa juridik och ekonomi har varit en utmaning för sig då det är ett specifikt ”språk” man lär sig i ämnet och försöker anpassa sig till.

Det är som att lära sig en till identitet- att vara en jurist eller ekonom och försöka sätta sig in i de specifika uppgifter man ska lösa och besvara utifrån det specifika begrepp man använder sig i kursen.

Hur ser en vanlig vecka med studier ut?

En vanlig vecka med studierna innebär en del föreläsningar och rätt så mycket självstudier när man slår sig ner i biblioteket själv eller med sina studiekamrater och lär sig ämnen i sin egen takt. 

Vad gör du och dina studiekompisar på fritiden?

Jag är lite som en ensamvarg så jag hänger inte så mycket med mina studiekompisar på fritiden. Jag bor och pendlar från Gävle till Falun eller Borlänge nästan varje dag. De flesta dagarna har jag träningar med mitt innebandylag IBF Falun så efter skolan tar jag mig till Guide Arenan. Falun är en idrottsstad så det finns många aktiviteter man kan påbörja efter skolan ensam eller varför inte tillsammans med sina studiekompisar. Det finns regelbundna kåraktiviteter så det är alltid något som händer på tiden man inte pluggar.

Har du några tips till blivande studenter?

När jag började studera på högskolenivå så blev jag alltid orolig i början av varje kursstart då man såg hur mycket man ska kunna göra och vad är det som förväntas av dig själv. Det är en del examinerande moment, obligatoriska träffar, gruppuppgifter och läshänvisningar. Så mitt tips är för det första att vara ute i god tid och beställa studentlitteratur för att kunna börja med kursen då den startar. Det kan nämligen ta tid att få hem studentlitteratur.

För det andra - anteckna de kommande examinerande momenten. Dessa kommer vanligtvis lite senare efter kursstart. På det sättet skapar man förståelse vad det är som behövs läsa och fokusera på först. Jag brukar anteckna vilka dagar föreläsningarna äger rum samt vilka kapitel som ska läsas. Det är min målsättning och på så vis arbetar jag mot det utsatta målet och sätter mina egna deadlines. Vill man klara kursen bör man skaffa sig en självdisciplin.

För det sista- ta en dag i taget och ha roligt på vägen till ditt mål. Det är kul att lära sig nya saker och vara en bättre version av den man var igår. Varje kurs för mig är som ett mål som jag vill bli klar med. Det är alltid bra att ha en studiekompis som du kan räkna med i vått och torrt.

Varför intresserar just en företagsekonomisk utbildning med spets mot idrotten dig?

Jag ser mig i framtiden arbeta inom någon idrottsförening eller större organisation. Att kunna och förstå de ekonomiska processerna som sker inom en verksamhet är av stor betydelse för att lyckas samtidigt kunna påverka olika beslut som kan tas. Idrott har blivit allt mer professionaliserad och kommersialiserad så det kändes självklart att ta sig an utmaningen och lära mig företagsekonomi på vägen till mitt drömjobb!

Vad betyder närheten till ett stort antal olika idrottsorganisationer för din utbildning?

Det är av stor betydelse. Att kunna knyta kontakter redan under pågående utbildning skapar möjligheter för min framtid. I mötet med dessa organisationer skapas en förståelse kring vad är det som kan förväntas av mig i framtiden. Samtidigt som det är nyttigt är det också spännande att se hur idrottsorganisationer i närheten hanterar sin verksamhet och utvecklas.

Hur ser du dig själv arbeta med idrott i framtiden?

Jag är utbildad idrottstränare och läser även vissa kurser på avancerad nivå vilket skulle kunna ingå i mitt magistratarbete. Jag brinner för idrott och vill vara den som kan föra över denna passion till den nya generationen. Samtidigt vill jag vara aktiv som tränare eller representant, jag vill även kunna påverka ekonomiska ställningen i en verksamhet. Jag ser mig i en ledande position tillsammans med andra som gör skillnad för framtiden.

Utbildningens innehåll

Idrotten har under senare decennier förändrats och ställer i dag allt större krav på ekonomisk, juridisk och samhällsanalytisk kompetens hos dem som ska leda och utveckla idrottens organisationer. Idrotten får samtidigt allt större utrymme i media, blir mer kommersiell och gränsen mellan idrott och underhållning suddas ut allt mer. För att få verksamheten att fungera och publiken att komma behövs både effektiv marknadsföring och goda relationer till massmedia och sponsorer.

Målet är att studenterna vid Sport Managementprogrammet efter genomgången utbildning ska kunna arbeta med ledning och utveckling av idrottens organisationer. Studenterna får de kunskaper inom ekonomi, juridik, organisation och samhällsanalys som krävs för detta arbete.

Kontakt med arbetslivet

Du kommer genom hela utbildningen komma i kontakt med näringslivet, dels i arbeten, men också genom gästföreläsningar. Genom högskolans nära samarbete med intressenter i omvärlden säkerställs att utbildningens upplägg och innehåll ständigt är aktuell och relevant. Du kommer i kontakt med olika företrädare för näringslivet, vilka deltar som gästföreläsare och inspiratörer.

Sport Managementprogrammet får regelbundet in förfrågningar om studenterna vill delta vid olika praktiktillfällen som evenemang och i föreningar. Detta är inget som ingår i utbildningen och det ger inga högskolepoäng, men däremot ger det en erfarenhet och framför allt en bra möjlighet att etablera kontakter!

Studera utomlands

Det har varit ett antal studenter på Sport Managementprogrammet som studeraten termin utomlands, till exempel i Australien, England och Spanien och dessa har varit väldigt nöjda! Vi erbjuder dig möjlighet att studera vid ett av våra partneruniversitet eller hitta en praktikplats som en del av Erasmusprogrammet. En eller två terminer som utbytesstudent eller 2-12 månaders praktik inom EU är meriter som många arbetsgivare välkomnar.

Programmets kurser

Kurserna anges i bokstavsordning och inte i den ordning de kommer att läsas.

År 1
Ekonomistyrning och redovisning A*, 15 hp 
Entreprenörskap inom hälsa och idrott*, 7,5 hp
Etik för idrottsledare*, 7,5 hp
Organisation och marknadsföring A*, 15 hp 
Sociologiska perspektiv på idrott*, 7,5 hp
Sport Management I*, 7,5 hp

År 2
Ekonomistyrning B* eller Redovisning B*, 7,5 hp
Gruppdynamik och organisation*, 7,5 hp
Handelsrättslig översiktskurs*, 15 hp
Marknadsföring B*, 7,5 hp 
Organisation B*, 7,5 hp
Valfri kurs, 7,5 hp
Vetenskap och metod I*, 7,5 hp

År 3
Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi*, 15 hp
Idrottsjuridik, 7,5 hp
Marknadsföring C* eller Organisation C*, 7,5 hp
Sponsring*, 7,5 hp
Sport Management II*, 7,5 hp
Valfri kurs, 7,5 hp
Vetenskap och metod II*, 7,5 hp

* Markerade kurser är obligatoriska för att utbildningsprogrammets namn ska kunna anges i examensbeviset.

Vad blir du efter utbildningen?

Efter avklarad utbildning kan du arbeta inom många områden då du erhåller en examen i företagsekonomi. Till exempel verksamhetschef, marknadsförare eller sponsringsansvarig inom idrottsförening, eller någon annan av idrottens organisationer eller som marknadsförare i allmänhet eller mer specifikt med inriktning mot sponsring och evenemang vid ett traditionellt företag.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Idrotten är en central del i det moderna samhället och det krävs en hög kompetens för att idrottens organisationer ska kunna ledas och utvecklas. Flera av studenterna som valt utbildningen ser också kombinationen av ekonomi och idrott som en växande bransch där allt fler arbetsmöjligheter kommer.

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Företagsekonomi.

Studera vidare

Du har möjlighet att läsa ett fjärde år och därigenom erhålla en Magisterexamen i företagsekonomi.

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet.

Mer om forskning inom kultur och samhälle

Senast granskad:
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig