Personlig presentation av Sara Otterskog

Universitetsadjunkt företagsekonomi
Företagsekonomi Institutionen för kultur och samhälle