Kurs TR3009

Evenemangsturism - planering, marknadsföring, utvärdering

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 46, 2019

Kursen behandlar planering, marknadsföring och utvärdering av evenemang och är knuten till pågående forskning inom området evenemangsturism. Kursen innehåller ett teoretiskt inslag där studenten ska läsa, analysera och sammanfatta forskningsarbeten inom detta kunskapsområde, samt en praktisk del där studenten ska arbeta med konkreta problem i samarbete med aktörer inom sport- och kulturevenemang.

Startar och slutar:
v46, 2019 - v3, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
  • Kandidatexamen inom turismvetenskap, företagsekonomi, kulturgeografi, nationalekonomi eller motsvarande ämnesområde.
Anmälningskod:
HDA-H32A2
Huvudområde: