Utbildningsprogram SENTG

Entreprenöriellt företagande

Många drömmer om att förverkliga en affärsidé och skapa ett eget företag. På Entreprenöriellt företagande lär du dig hur. Entreprenöriellt företagande är ett tvåårigt program på distans. Du utforskar utmaningarna för dagens entreprenörer och småföretagare och lär dig grunden i företagsekonomi.
120 högskolepoäng Grundnivå

Utbildningen ger dig de kunskaper som du behöver för att starta och driva småföretag. Här får du djupare förståelse för de krav från kunder, medarbetare och samhälle som påverkar ett företag. Du kommer att få lära dig driva projekt och de teoretiska ramverken för marknadsföring, ledning och organisation, ekonomistyrning och redovisning.

Entreprenörskap handlar framförallt om att starta och genomföra aktiviteter för att förverkliga en vision. Något du vill se hända eller en möjlighet att tillvarata. I dagens snabbt föränderliga samhälle blir förmågan att ta egna initiativ avgörande.

Utbildningen är nätbaserad. Det ingår obligatoriska moment där deltagande sker online i svensk realtid, ibland är det flera sådana moment inom samma kurs. Vår utbildningen är den enda tvååriga entreprenörsutbildningen som är nätbaserad i Sverige. Entreprenöriellt företagande är för dig som – utöver traditionell företagsekonomisk kunskap – vill lära dig mer om ett framgångsrikt entreprenörskap. Programmet ger dig även kännedom om de speciella förutsättningar och möjligheter som finns i de små företagen.

Utbildningens innehåll

Programmet karaktäriseras av att utbildningen kontinuerligt håller parallellt fokus på teori och handling. Kurserna som ger teoretiska grundkunskaper i företagsekonomi är inriktade mot entreprenörskap och småföretagande.

Den handlingsinriktade delen av programmet handlar om kreativitet, självförtroende och utnyttjande av din personliga potential samt tar upp skeendet från idén om företagande till och med företagsstarten. Detta tema som kan kallas entreprenöriella processer behandlas fortlöpande under det första årets kurser. Under det andra studieåret är i stället det handlingsinriktade temat företagets processer som behandlar skeendet efter företagsstarten det vill säga det lilla företagets drift och tillväxt.

Föreläsningarna varvas med seminarier och diskussioner om starten av ett företag respektive dess förvaltning och expansion. I en av kurserna arbetar studenterna dessutom praktiskt med egna affärsprojekt – eller alternativt med ett externt projekt. Vidare ingår ett avslutande examensarbete bestående av grundläggande metodlära och uppsats.

Kontakt med arbetslivet

Under det första året förekommer en intensivare kontakt mellan företagare och studenter än vad som är vanligt i traditionell högskoleutbildning genom praktikfall och gästföreläsningar på internet. Dessutom jobbar studenterna med ett kontaktföretag i vissa kurser.

Studera utomlands

Eftersom det inte är några fysiska träffar, är det många som väljer att lägga sina studier utomlands. Valfritt var, bara det finns en bra uppkoppling. Vi erbjuder dig möjlighet att studera vid ett av våra partneruniversitet eller hitta en praktikplats som en del av Erasmusprogrammet. En eller två terminer som utbytesstudent eller 2-12 månaders praktik inom EU är meriter som många arbetsgivare välkomnar.

Vad blir du efter utbildningen?

Efter två år tillsammans med oss på Högskolan Dalarna ska du kunna analysera och identifiera drivkrafter och hinder för entreprenörskap i samhället. Du kommer att kunna göra egna bedömningar inom områden som marknadsföring och ekonomistyrning. Du kommer att förstå var ett företag befinner sig på marknaden och vart de är på väg. Vi kommer att vässa din förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information. Vi ger dig även förutsättningarna för att svara på de frågor som idag är angelägna för entreprenörskap och innovationsarbete.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Arbetsmarknaden är ljus för "entreprenörer" då fler och fler såväl små som stora företag börjar förstå att de måste få in personal som är nytänkande och som har drivkraft.

I första hand syftar programmet till att lära ut hur man startar, utvecklar och driver ett eget företag. Så om man väljer det så blir man företagare. Man kan även tänkas jobba som anställd inom såväl små som stora företag med till exempel affärsutvecklingsprojekt eller som konsult/rådgivare åt mindre företag. Under utbildningen förbereder sig studenten för arbete som egen företagare, anställd företagsledare/chef i småföretag.

Examen

Högskoleexamen med inriktning mot Entreprenöriellt företagande.

Studera vidare

Efter den tvååriga Högskoleexamen är många studenter intresserade av vidare och ytterligare fördjupad utbildning. De väljer då till exempel att söka in och läsa vidare till Filosofie kandidatexamen i företagsekonomi, vid Högskolan Dalarna eller annat lärosäte, enligt gällande antagningsregler. 

Senast granskad: