Björn Blomqvist

Personlig presentation av Björn Blomqvist

Avdelningschef
Avdelningen för näringsliv och företagande Institutionen för kultur och samhälle
Universitetsadjunkt företagsekonomi
Företagsekonomi Institutionen för kultur och samhälle

Undervisning

Forskning

Publikationer