Björn Blomqvist

Personlig presentation av Björn Blomqvist

Universitetsadjunkt företagsekonomi
Företagsekonomi Institutionen för kultur och samhälle
Avdelningschef
Avdelningen för näringsliv och företagande Institutionen för kultur och samhälle

Forskning

Publikationer