Björn Blomqvist

Personlig presentation av Björn Blomqvist

Universitetsadjunkt företagsekonomi
Entreprenörskap Institutionen för information och teknik