Kurs GSO2UC

Kriminologi i ett sociologiskt perspektiv

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2023

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • beskriva några av de centrala klassiska och moderna teorierna inom kriminologin
  • beskriva de forskningsmetoder och analysinstrument som används inom kriminologin
  • diskutera hur kriminaliserade respektive icke kriminaliserade handlingar kan relateras till moraliskt avvikande beteende.
  • jämföra olika kriminologiska perspektiv
  • kunna granska hur olika kriminologiska teorier och metoder förhåller sig till varandra och vilka användningsområden de är lämpade för.Startar och slutar:
vecka 45, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Urval:
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-H3F7R
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
3 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Peter M Jansson