Peter M Jansson

Personlig presentation av Peter M Jansson

Universitetslektor socialt arbete
Avdelningen för socialt arbete Institutionen för hälsa och välfärd
Fil dr
Avdelningen för socialt arbete Institutionen för hälsa och välfärd

Undervisning inom disciplinerna sociologi, socialt arbete och socialpsykologi med fokus på utanförskap, stigmatisering och emotioner samt forskning om våld i nära relationer, våld mot kvinnor samt terapeutiska interventioner mot våld i nära relationer. 

Bakgrund

Började på Högskolan Dalarna omkring 2000 med undervisning i sociologi och hade då sedan tidigare en magister i Sociologi vid Örebro Universitet, en kandidat i Pedagogik vid Högskolan Dalarna, samt Folkhögskolelärarexamen från Linköpings Universitet.

Gick min forskarutbildning vid Hälsohögskolan i Jönköping och disputerade 2016 i ämnet socialt arbete på en avhandling om mäns våld mot kvinnor.

Forskningen utgår från ett emotionsperspektiv på våld i nära relationer, våld mot kvinnor, våld mot barn och terapeutiska interventioner mot våld.

Undervisning

Jag undervisar i ämnena sociologi och socialt arbete på samhällsvetarprogrammet och socionomutbildningen samt fristående kurser inom t ex kriminologi och avvikande beteende.

 

Kursansvar

Forskning

Jag är lektor i socialt arbete vid institutionen för kultur och samhälle vid Högskolan Dalarna. Mitt specialområde är relationen mellan barndomsupplevelser, maskuliniteter, känslor och våld i nära relationer. Min forskning i ämnet har bland annat publicerats i Aggression and Violent Behaviour, Deviant Behaviour, Masculinities and Social Change, Journal of Applied Social Science och Partner Abuse. Forskningsintressena omfattar emotionssociologi, vetenskapsfilosofi (i.e. kritisk realism, kritisk teori, fenomenologi), socialpsykologi (i.e. symbolisk interaktionism, rollteori) och kliniska tillämpningar av teorier om känslor och kognitiva teorier inom terapi.

Publikationer