Kurs NA3007

Välfärdsekonomisk analys av samhälleliga projekt

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Nationalekonomi

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Samhällsekonomiska kalkyler (eller Cost Benefit Analysis, CBA, som de också kallas) är en metod som används inom olika samhällsområden för att utvärdera den samlade effekten av ett projekt eller en åtgärd. Denna metod bygger på nationalekonomisk välfärdsteori. Efter avslutad kurs ska studenterna:
- förstå välfärdsteori och hur den sammanhänger med utformningen av en samhällsekonomisk kalkyl
- förstå den teoretiska grunden för samt kunna tillämpa olika metoder för att mäta effekterna av en åtgärd på producenter
- förstå den teoretiska grunden för samt kunna tillämpa olika metoder för att mäta effekten på konsumenter
- förstå den teoretiska grunden för samt kunna tillämpa olika metoder för att mäta effekten på ägare av produktionsfaktorer
- förstå och kunna utvärdera hur effekterna av en åtgärd kan mätas då det finns olika typer av marknadsinterventioner, såsom skatter och subventioner, eller då en åtgärd får effekter på flera marknader
- förstå samt kunna tillämpa diskontering
- förstå och kunna använda olika metoder för att hantera osäkerhet och effekten av olika marknadsimperfektioner i en samhällsekonomisk kalkyl
- på egen hand kunna genomföra en enklare samhällsekonomisk kalkyl i ett datorstött program.