Kurs ASK297

Komparativa metoder i statsvetenskap med fokus på Afrika

7 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 3, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • självständigt redovisa olika typer av komparativa metoder som tillämpas i relation till förhållanden på den afrikanska kontinenten
  • problematisera och kritisk förhålla sig till olika komparativa forskningsmetoder och analyser
  • självständigt välja lämplig forskningsdesign och metod
  • hantera forskningsetiska aspekter och överväganden.
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 7, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
  • 180 hp, varav 90 hp inom Statsvetenskap, Sociologi, Internationella Relationer, Mänskliga rättigheter eller Freds- och konfliktkunskap, inklusive 7 hp i forskningsmetod med inriktning samhällsvetenskap eller humaniora samt Engelska 6
Urval :
Akademiska poäng (30-285 hp)
Anmälningskod:
HDA-V3HNZ
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
3 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Ali Abdelzadeh