Kurs ST1013

Dataanalys och statistik I

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2024

Efter kursen skall studenten kunna:

  • sammanfatta och tolka data med beskrivande statistik.
  • tolka datautskrifter från enkel linjär regression.
  • utföra statistisk inferens.
  • beräkna sannolikheter med hjälp av normalfördelningen.
  • beräkna väntevärden för slumpvariabler samt använda additions- och multiplikationsregeln för sannolikhetsberäkningar.
  • redogöra för datainsamling via stickprov och experiment.
  • använda statistisk mjukvara inom ramen för kursens innehåll.
  • använda terminologin inom ramen för kursens innehåll.
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 12, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c, Fysik 1a alt 1b1+1b2
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GLC
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Lars Rönnegård