Kurs PA2011

Arbetsmiljö-människa, strategier och processer

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2024

I kursen behandlas olika synsätt på den mänskliga resursen i arbetet. Metoder, strategier och processer tillämpas med utgångspunkt från grundläggande arbetsmiljökunskap. I kursen behandlas hur forskningen har utvecklats från att vara problemorienterad till att vara lösningsfokuserad och inriktad på positiva exempel, t ex attraktiva arbeten. Svensk och internationell forskning och perspektiv lyfts fram, liksom skillnader mellan organisationer beroende på storlek, ägarförhållanden m.m. I kursen behandlas hur strategier, processer och metoder för utveckling av de mänskliga resurserna kan genomföras. Däri behandlas begrepp som motivation, engagemang och delaktighet. Även rehabilitering behandlas utifrån lösningsfokuserat arbetssätt.

Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 40, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Arbetsmiljö, grunder och regler för personalarbete, 7,5 hp grundnivå
  • Samhällsvetenskaplig metod och vetenskapsteori I, 7,5 hp grundnivå och Samhällsvetenskaplig metod och vetenskapsteori II, 7,5 hp grundnivå
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3JS9
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Åsa Bergman Bruhn