Kurs RV1049

Förvaltningsrätt

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2024

Kursen består av fyra delar:

Del 1: Introduktion till juridiken och den svenska rättsordningen
Som inledning behandlas juridikens grunder, rättsordningens uppbyggnad, grundläggande juridisk metod och den allmänna rättsläran. Rättskällorna, deras tillämpning och tekniker för juridisk problemlösning introduceras.

Del 2: Introduktion till den europeiska rättsordningen
Sedan presenteras uppbyggnaden av den europeiska rättsordningen, dess rättskällor och hur den påverkar den svenska rättsordningen. Grundläggande frågor såsom EU-rättens företräde och proportionalitetsprincipen berörs. Även EKMR behandlas översiktligt.

Del 3: Förvaltnings- och kommunalrätt
Inom kursens huvuddel läggs tyngdpunkten på studier av de grundläggande reglerna i det förvaltningsrättsliga förfarandet enligt förvaltningslagen samt kommunalrätt, där främst den kommunala kompetensen, kommunal handläggning och laglighetsprövningen enligt kommunallagen behandlas. I detta sammanhang kommer även huvuddragen av valda delar av den speciella förvaltningsrätten att presenteras.

Del 4: Offentlighetsprincipen
Avlutningsvis studeras tryckfrihetsförordningens och sekretesslagens bestämmelser med avseende på offentlighetsprincipen. Även reglerna om integritetskyddet enligt personuppgiftslagen berörs översiktligt.

Extra information:

Kursen har salstentamen.

Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 12, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GJH
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
5 fysiska
4 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig