Kurs RV1049

Förvaltningsrätt

15 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål och syfte är att studenten skall utveckla grundläggande kunskap, färdigheter och förhållningssätt som grund för att kunna hantera vanligtvis förekommande frågeställningar av rättslig art inom såväl statlig som kommunal (offentlig) verksamhet.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
  • visa grundläggande kunskap om och förståelse för reglerna inom offentlig verksamhet, den svenska och den europeiska rättsordningen samt juridisk metod (1);
  • identifiera och analysera vanligtvis förekommande frågeställningar av rättslig art inom den offentliga verksamheten (2);
  • tillämpa relevanta rättskällor för att lösa vanligtvis förekommande problem av rättslig art inom den offentliga verksamheten (3);
  • på en grundläggande nivå kritiskt kunna reflektera över förvaltningsrättsliga regler och argument ur olika perspektiv (4).