Kurs RV1049

Förvaltningsrätt

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2022

Kursen består av fyra delar:

Del 1: Introduktion till juridiken och den svenska rättsordningen
Som inledning behandlas juridikens grunder, rättsordningens uppbyggnad, grundläggande juridisk metod och den allmänna rättsläran. Rättskällorna, deras tillämpning och tekniker för juridisk problemlösning introduceras.

Del 2: Introduktion till den europeiska rättsordningen
Sedan presenteras uppbyggnaden av den europeiska rättsordningen, dess rättskällor och hur den påverkar den svenska rättsordningen. Grundläggande frågor såsom EU-rättens företräde och proportionalitetsprincipen berörs. Även EKMR behandlas översiktligt.

Del 3: Förvaltnings- och kommunalrätt
Inom kursens huvuddel läggs tyngdpunkten på studier av de grundläggande reglerna i det förvaltningsrättsliga förfarandet enligt förvaltningslagen samt kommunalrätt, där främst den kommunala kompetensen, kommunal handläggning och laglighetsprövningen enligt kommunallagen behandlas. I detta sammanhang kommer även huvuddragen av valda delar av den speciella förvaltningsrätten att presenteras.

Del 4: Offentlighetsprincipen
Avlutningsvis studeras tryckfrihetsförordningens och sekretesslagens bestämmelser med avseende på offentlighetsprincipen. Även reglerna om integritetskyddet enligt personuppgiftslagen berörs översiktligt.
Startar och slutar:
vecka 3, 2022 - vecka 12, 2022
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-V3ABX
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig