Kurs NA2009

Samhällsekonomisk utvärdering av offentliga projekt (Cost-Benefit Analysis)

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2022

Kursen behandlar den välfärdsteori som är grunden för användningen av samhällsekonomiska kalkyler. Kursen börjar med en diskussion kring välfärdsteori och vilken betydelse den har för utformningen av en samhällsekonomisk kalkyl. Vidare förklaras innebörden i grundläggande begrepp såsom Paretooptimalitet och sociala välfärdsfunktioner. Därefter introduceras de grundläggande begrepp och metoder som används för att mäta effekterna av en åtgärd på producenter, konsumenter och ägare av produktionsfaktorer. I samband med detta introduceras den inlämningsuppgift som studenterna ska arbeta med på egen hand under kursens gång.
I den andra halvan av kursen fokuseras på praktiska problem med att genomföra samhällsekonomiska kalkyler. I denna del diskuteras effekterna av olika marknadsinterventioner samt marknadsmisslyckanden men även osäkerhet, bristande information och fördelningsaspekter. Vidare diskuteras diskontering, d v s hur hänsyn kan tas till att kostnader och nyttor inträffar vid olika tidpunkter.

Startar och slutar:
v3, 2022 - v12, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Makroekonomi, introduktion, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
  • Mikroekonomi, introduktion 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
  • Statistik, 7,5 högskolepoäng
Anmälningskod:
HDA-V3AAS
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88