Kurs TR3008

Examensarbete för Magisterexamen i turismvetenskap

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 14, 2020

Den studerande planerar, genomför och redovisar ett självständigt examensarbete i turismvetenskap. Examensarbetet baseras på teoretiska studier, insamling och bearbetning av data. Examensarbetet ska vara av tydlig relevans för magisterprogrammets inriktning, och skall bygga, dels på kunskaper och erfarenheter som tidigare inhämtats, dels på den särskilda fördjupning i form av litteraturstudier och datainsamling som studenten genomför inom ämnesområdet för examensarbetet.

Startar och slutar:
v14, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnet Turismvetenskap eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V33GX
Huvudområde: