Personlig presentation av Jonathan M Yachin

Universitetslektor Turismvetenskap
Turismvetenskap Institutionen för kultur och samhälle

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer