Kurs ANA235

Ledarskapets ekonomi

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 45, 2021

Kursen behandlar analytiska modeller och verktyg som används för att förstå och lösa ledarskapsproblem i olika typer av institutioner. Institution i detta sammanhang omfattar olika typer av organiserad verksamhet, såväl företag som offentlig förvaltning, där det behövs motivation och information för att koordinera enskilda aktörers aktiviteter. Kursen baseras på mikroekonomisk teori och nyttjar spelteori för att lösa praktiska problem. En kort introduktion av dessa områden ges inledningsvis och tillämpas därefter för att analysera incitamentsproblem som kan uppstå i olika typer av organiserad verksamhet.
Startar och slutar:
v45, 2021 - v2, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Kandidatexamen i Nationalekonomi eller Mikrodataanalys samt kursen Mikroekonomi, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H38JN
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig