Kurs ANA235

Ledarskapets ekonomi

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 46, 2024

Kursen behandlar analytiska modeller och verktyg som används för att förstå och lösa ledarskapsproblem i olika typer av institutioner. Institution i detta sammanhang omfattar olika typer av organiserad verksamhet, såväl företag som offentlig förvaltning, där det behövs motivation och information för att koordinera enskilda aktörers aktiviteter. Kursen baseras på mikroekonomisk teori och nyttjar spelteori för att lösa praktiska problem. En kort introduktion av dessa områden ges inledningsvis och tillämpas därefter för att analysera incitamentsproblem som kan uppstå i olika typer av organiserad verksamhet.
Startar och slutar:
vecka 46, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
  • Kandidatexamen i Nationalekonomi eller Mikrodataanalys samt kursen Mikroekonomi, grundnivå
Urval :
Akademiska poäng (30-285 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3HZU
Huvudområde:
Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Lena Nerhagen