Kurs SO1047

Gruppdynamik och organisation

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2019

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • redogöra för olika organisationsformer och organisationsteorier
 • analysera och förstå grupprocesser
 • analysera och bestämma olika ledarstilars effektivitet i olika situationer
 • redogöra för olika teorier om gruppers utveckling
 • redogöra för olika ledarskapsteorier och modeller
 • visa förståelse av chefs- och ledarskapets olika förutsättningar inom olika typer av organisationer.
Startar och slutar:
v46, 2019 - v3, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H2ZWZ
Huvudområde:

Start vecka 46, 2020

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • redogöra för olika organisationsformer och organisationsteorier
 • analysera och förstå grupprocesser
 • analysera och bestämma olika ledarstilars effektivitet i olika situationer
 • redogöra för olika teorier om gruppers utveckling
 • redogöra för olika ledarskapsteorier och modeller
 • visa förståelse av chefs- och ledarskapets olika förutsättningar inom olika typer av organisationer.
Startar och slutar:
v46, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H34YH
Huvudområde: