Kurs SO1047

Gruppdynamik och organisation

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2022

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • redogöra för olika organisationsformer och organisationsteorier
  • analysera och förstå grupprocesser
  • analysera och bestämma olika ledarstilars effektivitet i olika situationer
  • redogöra för olika teorier om gruppers utveckling
  • redogöra för olika ledarskapsteorier och modeller
  • visa förståelse av chefs- och ledarskapets olika förutsättningar inom olika typer av organisationer.
Startar och slutar:
vecka 45, 2022 - vecka 2, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H3CD3
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet